Për ne poezi do të thotë: T’u japësh zë teksteve.

Në punën tonë ne nisemi nga një “Ne “ e parë nga pikëpamja letrare.

Si rrjedhojë e kalimit nga e shkruara në të folur u krijua një kor që flet.

Si nevojë poetike.

Format e të shprehurit: Kompozime të fjales në forma te ndryshme të foluri dhe të treguari në kor, si edhe puna në shumë gjuhë.

Vecantitë: Partitura mbidimensionale. Nëntë gjuhë, numri i të cilave është në varësi të prejardhjes së pjestarëve të korit.

Tekstet kanë në qendër të vëmendjes probleme të mprehta shoqërore, të migracionit, të shumëgjuhësisë dhe të arsimit.

 

"Në disa pjesë  lexojnë  të gjithë njëherazi të njëjtin tekst, më tej  kori  ndahet në dy  grupe, të cilat dialogojnë në formë pyetje-përgjigje. Në pjesë të tjera gjysma e korit pëshpërit tekstin, ndërsa gjysma tjetër e lexon atë me zë të lartë e me një tjetër ritëm, më pas, dëgjohet shkurt një përzierje zërash, të cilët lexojnë me ritme të ndryshme të njëjtin text. Ndonjëherë një pjesë e korit lexon tekstin e pjesa tjetër e pëshpërit atë si jehonë."

 

Krijuar më 18 Maj 2014 në Vjenë.

Drejtues i korit: Bruno Pisek