Poëzie betekent voor ons: Teksten laten klinken.
"Wij" dient als uitgangspunt voor een literarische positie.
Het spreekkoor, ons instrument voor de omzetting van schrift in spraak, is een poëtische noodzakelijkheid.
Uitdrukkingsvormen: Het gesproken woord, in een veelvoud van gecomponeerde, meertalige spreek- en vertelwijzen.
Merkwaardigheden: Reuzegrote tekstpartituren. Negen talen – naar de afkomst van de leden in het koor.
In de teksten staan maatschappelijke knelpunten zoals immigratie, meertaligheid en onderwijs in het middelpunt.

"Soms spreken allen gelijktijdig hetzelfde, dan weer worden twee groepen gevormd en wordt een vraag-en-antwoord sessie ingezet, soms fluistert de eerste groep, terwijl de andere groep, op een verschillend tempo, de tekst luid op spreekt, soms spreken allen door elkaar dezelfde tekst, of spreekt de eerste groep een tekst, de andere groep dezelfde tekst, nu ietwat in tijd verschoven, zoals een zachte echo."

Gesticht op 18 mei 2014 in Wenen
Koorleider: Bruno Pisek